intertoro logo
Menu

Obtenció del valor de referència dun immoble

Cadastre

El valor de referència es determina anualment a tots els municipis. Serveix de base imposable als Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD). Per això, es divideix el territori de cada municipi en zones denominades àmbits territorials homogenis i, en cadascuna, es defineix el producte immobiliari les característiques constructives i de superfície del qual siguin representatives del conjunt.

Sobre aquesta base, la Direcció General del Cadastre calcula el valor de referència d‟un immoble concret comparant les desviacions en criteris com la qualitat, l‟antiguitat il‟estat de conservació de la mitjana d‟immobles de la zona. La normativa estableix que el valor de referència no pot superar el valor del mercat, per la qual cosa s'aplica un coeficient de minoració del 0,9%, tant a immobles urbans com a rústics, tal com publica l'Ordre ministerial HFP/1104/2021.

El servei inclou:

  • Sol·licitud del valor de referència al Cadastre
  • Enviament del certificat del valor de referència

¿El valor de referencia me sirve para saber el precio de venta de una finca?

No. Es un valor meramente fiscal que designa hacienda realizando una media aritmética entre fincas que se han vendido en la misma zona, es decir, no tiene en cuenta la antigüedad, la orientación, los acabados, el estado de conservación, etc. Este valor se utiliza para determinar los impuestos a pagar en caso de una transmisión onerosa, siempre y cuando esté por encima de este valor.

Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
Evita cues i cites prèvies, tramitem la documentació en línia.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
15€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Una vez realizado el pago, recibirás un email con un número de encargo. En un plazo máximo de 48 horas contactaremos contigo con el certificado expedido por parte del Catastro.

checkmark-circle