intertoro logo
Menu

Sol·licitud d'alta d'un habitatge d'ús turístic (taxa no inclosa)

Habitatge turístic

Els habitatges dús turístic requereixen del títol habilitant corresponent exigit per la Generalitat de Catalunya i lajuntament corresponent per iniciar lactivitat (Decret 75/2020, de 4 dagost). La llicència o permís turístic dota de garanties davant de tercers per al desenvolupament de l'activitat d'allotjament turístic, i s'equipara a títols equivalents exigits a altres establiments (aparthotels, hotels, etc.). La llicència la concedeix l'ajuntament on estigui ubicat l'immoble que cal arrendar i és aquest qui pot establir controls sobre aquesta activitat. Tot i que els tràmits es fan en primera instància amb la Generalitat de Catalunya, és l'ajuntament qui té les competències finals per atorgar o extingir aquesta llicència.

El servei inclou:

  • Comprovació de viabilitat d'atorgament de llicència i càlcul de la taxa municipal
  • Tràmits amb la Generalitat de Catalunya
  • Tràmits amb l'ajuntament i tramesa de número provisional i definitiu
  • Seguiment amb els titulars per comprovar les respostes de l'administració

Com puc saber el número de cèdula dhabitabilitat?

El format comença per CHG i el podreu trobar a la part superior central de la cèdula d'habitabilitat. Si no la tens a mà, pots sol·licitar-ne un duplicat des de la pàgina web de la Generalitat.

¿El hecho de pediros la licencia implica que me la van a conceder?

No. Si no hay ninguna restricción municipal, no debería haber problema pero si las licencias están restringidas en tu municipio, no la podremos obtener y no se retornaría el importe abonado.

¿Cuánto cuesta la tasa del ayuntamiento?

Suele oscilar entre 100€ y 300€, pero depende de cada municipio y la superficie del inmueble.

Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
Evita cues i cites prèvies, tramitem la documentació en línia.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
59€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Un cop realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic amb un número d'encàrrec. En un termini màxim de 48 hores contactarem amb tu per demanar-te una nova documentació, en cas que l'adjuntada no sigui correcta o insuficient. En cas de ser correcta, us contactarem amb el número d'expedient generat per la Generalitat i, posteriorment, amb l'ajuntament. Seguidament, et sol·licitarem l'import de les taxes que cobri l'ajuntament (si s'apliquessin) i, ​​en un termini de 30 a 45 dies (depenent de l'ajuntament), s'obté el permís definitiu. En tot cas, en 15 dies des del començament del tràmit, es pot obtenir un número de registre provisional habilitant per començar a llogar turísticament.

checkmark-circle