intertoro logo
Menu

Certificado de obra nueva antigua (Notario, impuestos y registro no incluidos)

Arquitectura

El certificat d'obra nova antiga cal sempre que s'hagi de registrar qualsevol construcció que no consti a l'escriptura original, ja sigui una edificació completa o una part de la mateixa (una ampliació). Cal tenir en compte que aquest tràmit només serveix per registrar edificacions o construccions anteriors a 15 anys, i que no entrin en conflicte amb la normativa urbanística municipal o autonòmica. És un tràmit que ha de fer un arquitecte col·legiat i ha de validar el notari per al posterior visat, escripturat i inscripció.

El servei inclou:

  • Inspecció de la finca per part d'un tècnic qualificat
  • Emissió d'informe amb descripció i rectificació de superfície
  • Emissió i validació amb el Cadastre i emissió darxius de geolocalització
  • Coordinació amb notaria i visat
Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
¿No conoces a ningún arquitecto de confianza que pueda realizar el trabajo? No te preocupes, trabajamos con profesionales del sector.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
795€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Una vez realizado el pago, recibirás un email con un número de encargo. En un plazo máximo de 48 horas contactaremos contigo para pedirte una nueva documentación, en caso de que la adjuntada no sea correcta o sea insuficiente. En caso de ser correcta, te contactaremos para coordinar la visita con el técnico. Podremos disponer del certificado en un plazo no mayor a 10 días. Los plazos para su inscripción dependerán de la disponibilidad del notario y del Registro de la Propiedad, aunque suelen rondar los dos meses de media, aproximadamente.

checkmark-circle