intertoro logo
Menu

Tramitació plusvàlua municipal (taxa no inclosa)

Consultoria

La Plusvàlua Municipal és un impost que cal pagar a càrrec del benefici que s'obté amb la transmissió d'un bé immoble o terreny urbà. En definitiva, l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), conegut popularment com a Plusvàlua Municipal, és una taxa obligatòria que s'ha de pagar quan vens, heretes o acceptes una donació. Així doncs, la Plusvàlua Municipal és un tribut local que s'aplica a tots els municipis. Cal tenir en compte que només s'aplica a finques urbanes, no així a les de naturalesa rústica. Es pot calcular per estimació objectiva o de mercat, més recomanable si no s'han obtingut beneficis econòmics amb la venda.

El nostre servei inclou:

  • Anàlisi de la documentació necessària per presentar davant de l'Ajuntament
  • Presentació de la instància per obtenir l'autoliquidació (o estimació, si ho desitges)
Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
Evita cues i cites prèvies, tramitem la documentació en línia.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
39€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Una vez realizado el pago, recibirás un email con un número de encargo. En un plazo máximo de 48 horas contactaremos contigo para pedirte una nueva documentación, en caso de que la adjuntada no sea correcta o sea insuficiente. En caso de ser correcta, te contactaremos con el número de expediente generado por el Ayuntamiento. Si lo deseas, podemos preguntar primero cuál será el coste según el cálculo que quieras aplicar para estimar. Aunque la solicitud debe hacerse en un plazo no superior a 30 días desde la tramitación, el plazo para obtener la autoliquidación varía según el ayuntamiento, pero oscila entre los 30 y 90 días desde su presentación y según el municipio.

checkmark-circle