intertoro logo
Menu

Servicio de tasación oficial con entidades homologadas

Arquitectura

Una taxació oficial és un informe homologat que es regeix seguint la normativa (ECO/805/2003).  L'objectiu d'una taxació, més enllà d'atorgar un valor, el determina el motiu que en va originar la sol·licitud. Les més freqüents són les taxacions amb finalitat hipotecària, útils per conèixer el valor per part de l'entitat financera, o el famós “sense superar el 80% del valor de taxació”. També es poden sol·licitar taxacions per a altres fins, com ara estimar el valor d'herències o l'extinció de condominis, entre d'altres.  Nuestro trabajo consiste en seleccionar la entidad de tasación homologada más cercana a tu zona. Trabajamos con técnicos habilitados de las siguientes empresas homologadas por el Banco de España: Sociedad de Tasación, Gloval, Euroval, Savills, AT Valor, Arquitasa, Alia, Servata, Cohispania y Tinsa.

El nostre servei inclou:

  • Visita a l'immoble per part d'un taxador independent i homologat
  • Realització de fotografies
  • Comprovació de documentació associada a la titularitat, geolocalització i de rendiments (si s'aplica)
  • Emissió de l'informe de taxació ajustat a la sol·licitud per a la qual es practica (seguint el format sol·licitat pel banc, notaria, auditora, etc.).
Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
Evita cues i cites prèvies, tramitem la documentació en línia.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
595€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Una vez realizado el pago, recibirás un email con un número de encargo. En un plazo máximo de 48 horas contactaremos contigo para pedirte una nueva documentación, en caso de que la adjuntada no sea correcta o sea insuficiente. En caso de ser correcta, te contactaremos para coordinar la visita con el técnico. Dispondremos del certificado en un plazo no mayor a 7 días, y lo enviaremos a la persona de contacto proporcionada.

checkmark-circle