intertoro logo
Menu

Certificació registral

Registre de la Propietat

La Certificació Registral és un document semblant a la Nota Simple, però més complet, ja que acredita fefaentment el contingut dels seients del Registre de la Propietat. A diferència d'una nota simple, la certificació registral té la consideració i el valor probatori d'un document públic perquè la llibertat o gravamen dels béns immobles o drets reals només es pot acreditar en perjudici de tercer per certificació del Registre de la Propietat. És a dir, la Nota Simple és un document merament informatiu, mentre que la Certificació Registral és un document amb valor probatori.

El servei inclou:

  • Sol·licitud de la certificació de domini i càrregues al Registre de la Propietat
  • Breu explicació tècnica de la Certificació Registral amb descripció de les dades més rellevants a tenir en compte: afeccions, càrregues o servituds, entre d'altres.
Estalvia temps i mals de cap, gestionem la tramitació per tu.
Evita cues i cites prèvies, tramitem la documentació en línia.
Rebràs una anàlisi i valoració de la documentació sol·licitada.
199€
Començar el procésDubtes? Contacta amb nosaltres
Seràs redirigit a la plataforma Tally, el proveïdor que fem servir per gestionar la informació de manera segura.

NOTA

Una vez realizado el pago, recibirás un email con un número de encargo. En un plazo máximo de 7 días recibirás la Certificación Registral y, en el correo, añadiremos los comentarios que puedan ser relevantes o de mayor interés para la persona solicitante.

checkmark-circle